ABI szkolenie

Wpisy

 • środa, 27 sierpnia 2014
  • Szkolenia ABI.

   Wykreowanie niezawodnie działającego przedsiębiorstwa obliguje od pracowników kompetencji nie tylko o dostarczanych produktach, ale także z obszaru prawa pracy, finansów oraz zarządzania grupą pracowników. Te kompetencje w prosty sposób można nabyć na szkoleniach, które oferują nam rozliczne organizacje zewnętrzne. Oferują one usługi w kierunku ochrony danych, oferowania usług drogą elektroniczną i bezpieczeństwa treści.

   zdj2W dobie wszechogarniającej informatyzacji jak przedstawia praktyka tylko stałe aktualizowanie informacji oraz świadomości postaci przetwarzających dane może gwarantować bezpieczeństwo. Nowoczesne technologie przy braku świadomości niebezpieczeństw które ze sobą niosą stanowią częste z niebezpieczeństw dla niemal każdego podmiotu. Brak kursów doszkalających to również brak możliwości do zobligowania pracownika do odpowiedzialności w sytuacji nie przestrzegania za jego sprawą zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych. Nieprzeszkolony zatrudniony zawsze może powiedzieć, że nie poznał zasad bezpieczeństwa danych osobowych.

   Meritum oraz zakres szkoleń powinny być ustalane osobiście pod daną grupę odbiorców. W inny sposób będą odbywały się szkolenia dla doktorów niż dla sekretarek, inaczej dla dydaktyków niż szefów finansowych, itp. Poza szkoleniem głównym warto, przynajmniej raz do roku, przeprowadzać szkolenia uaktualniające. W tym terminie mogą się przekształcić normy, procedury w dokumentowaniu, itp. Taki kurs warto również przeprowadzić nawet wówczas, kiedy nie nastąpiły żadne znaczące modyfikacje, tylko w celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa.

   Porządnie przyrządzane oraz ciekawie zrealizowane szkolenie pracowników jest najważniejszym organizacyjnym zabezpieczeniem danych osobowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz ADO - nie są w stanie przez cały czas kontrolować działań wszystkich pracowników, a to od nich w największym stopniu zależy bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

   Tak jak w wielu odmiennych dziedzinach, także tutaj, najsłabszym oraz najbardziej zawodnym ogniwem ODO jest postępowanie pracownika. Ochrona Danych w Twojej firmie jest rzeczą, na którą mimo wszystkich innych obowiązków musisz się zająć jak najprędzej.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   abiszkolenie
   Czas publikacji:
   środa, 27 sierpnia 2014 11:37
  • Co reguluje ustawa o Ochronie Danych Osobowych?

   ODO - są to regulacje prawne dotyczące tworzenia oraz posługiwania się zbiorami informacji osobowych, a również pojedynczymi informacjami, mające na celu administracyjno- prawną ochronę prawa do prywatności.
   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

   zdj1Ustawa o ochronie informacji osobowych ma w zamyśle przede wszystkim bronić ludzi, których dane osobowe są bądź mogą być przetwarzane przez rozliczne podmioty, organizacje. Instytucje pozarządowe, tak samo jak inne organy, w rozlicznych sytuacjach mogą mieć w posiadaniu dane osobowe, czy to swoich członków, podopiecznych, dobroczyńców, czy współpracowników, pracowników itp.

   Norma prawna dokładnie nazywa zasady prowadzenia z tymi informacjami, które ma we władaniu organizacja. Podkreśla warunki przetwarzania informacji, czyli co musi poczynić organizacja, aby można było powiedzieć, iż w zgodzie z prawem przetwarza te dane, a również determinuje prawa osób, których dane ma we władaniu. Ma uniemożliwiać sytuacje nadużywania danych osób fizycznych, przede wszystkim wbrew ich chęci i zmuszać tych, którzy te dane posiadają, do dbania o bezpieczeństwo tych danych. Poza tym w regulacji tej zostały nazwane kompetencje organu do spraw ochrony danych osobowych, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych (tzw. GIODO).

   Musimy pamiętać, iż mając we władaniu dane osobowe przeróżnych osób musimy je bronić, a również wykonać cykl różnych obowiązków, które nakłada ustawa. Dlatego wskazane jest inwestować we właściwe przeszkolenie pracowników w tym zakresie.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   abiszkolenie
   Czas publikacji:
   środa, 27 sierpnia 2014 11:35